Формування витрат на збут

Posted: 30.08.2012 in Робота
Позначки:

Формування витрат на збут

61.

Які витрати відносяться
до складу витрат на збут?

Що каже ПКУ
138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг:
а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції;
б) витрати на ремонт тари;
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів;
ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
д) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
е) витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства;
з) інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Пп. 138.10.3. ПКУ
62.

Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування витрати,
пов’язані з участю у виставках та ярмарках?

А що на практиці?

Визначення таких понять, як «виставка» та «ярмарок», наведено в Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженій постановою КМУ від 22 серпня 2007 року №1065.
Виставка — захід, пов’язаний з демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з урахуванням його кон’юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладення договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій.
Ярмарок — захід, безпосередньо пов’язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.
Відповідно до п. 138.1 ПКУ, витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються, зокрема, із витрат операційної діяльності, до яких відносяться і витрати на збут, визначені пп. 138.10.3 ПКУ.
Оскільки виставки та ярмарки є заходами, безпосередньо пов’язаними з просуванням та реалізацією товарів (робіт, послуг), то витрати, понесені платником податку у зв’язку з участю у виставках та ярмарках, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування як витрати на збут. Такі витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПКУ). Такі витрати повинні бути належним чином підтверджені відповідними документами.

63.

Чи враховуються у податковому обліку дистриб’ютора витрати на рекламні
та маркетингові послуги, здійснені на користь роздрібного торговця?

Думка контролюючих органів
Відповідно до п. 5.3 ПКУ інші терміни, що застосовуються ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції дистриб’ютор це юридична особа, яка здійснює збут товарів на основі оптових закупок у великих промислових підприємств. Дистриб’ютор, як правило, має власні склади, встановлює тривалі договірні відносини з виробниками товару і представляє виробника на ринку.
Витрати — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (пп. 14.1.27 ПКУ).
Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ (п. 138.2 ПКУ).
Витрати на збут, до яких відносяться, зокрема, витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів, включаються до складу інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (пп. «г» пп. 138.10.3 ПКУ).
У разі якщо маркетингові та рекламні послуги придбаваються у нерезидента, витрати на такі послуги, зокрема, враховуються при визначенні податкових зобов’язань в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному (пп. 139.1.13 ПКУ).
Рекламні та маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати (премій, бонусів, інших заохочень), можуть оплачуватись та проводитись за ініціативи власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб’ютора, торговельної мережі. При цьому витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо замовник цих послуг.
Враховуючи викладене, якщо договір на поставку товарів (робіт, послуг) укладено між дистриб’ютором та роздрібним торгівцем і в цьому договорі передбачена оплата рекламних, маркетингових послуг (у тому числі мотиваційних виплат), то до складу витрат дистриб’ютора, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються витрати, понесені дистриб’ютором на оплату таких послуг та виплат на користь роздрібних торгівців, з урахуванням обмежень, встановлених пп. 139.1.13 ПКУ.
Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у тому числі мотиваційні виплати, при обчисленні об’єкта оподаткування необхідне доведення безпосереднього зв’язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та іншими документами, встановленими розділом II ПКУ.

Сайт ДПСУ www.sts.gov.ua
Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s