Дотації та субсидії з бюджету

Posted: 30.08.2012 in Робота
Позначки:

Дотації та субсидії з бюджету

25.

На яку дату враховується у складі доходу сума дотації на створення робочих місць для інвалідів, якщо дотація отримана після врахування у складі витрат сум заробітної плати таких працівників?

Думка контролюючих органів
Відповідно до ст. 18-1 Закону України від 21 березня 1991 року №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.
Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому КМУ.
Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджений постановою КМУ від 27 грудня 2006 року №1836.
Відповідно до пп. 138.8.2 ПКУ заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі прямих витрат, які включаються до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Згідно з п. 138.4 ПКУ витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Отже, витрати на оплату праці враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі витрат операційної діяльності у звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Витрати на оплату праці персоналу, які відносяться до складу інших витрат, визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (нараховані).
Відповідно до пп. 135.5.10 ПКУ суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі інших доходів.
Пунктом 137.2 ПКУ встановлено, що доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається:
— цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів — з моменту його фактичного отримання;
— цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.
Враховуючи викладене, якщо виплата заробітної плати інвалідам здійснюється за рахунок дотації на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, то сума дотацій, яка отримана після врахування у складі витрат сум заробітної плати таких працівників, має включатись до складу доходу на дату її фактичного отримання. Якщо дотації для покриття заробітної плати інвалідам отримані до здійснення витрат на виплату заробітної плати, то сума дотацій враховується у складі доходу платника податку у звітному періоді, у якому визнаються у складі витрат платника податку витрати на виплату заробітної плати.

Сайт ДПСУ www.sts.gov.ua

26.

У якій сумі та за якою датою визнається дохід у разі отримання сум дотацій, субсидій, капітальних інвестицій з бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування?

Думка контролюючих органів
Відповідно до п. 135.1 ПКУ доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті та інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього Кодексу.
Зокрема, підпунктом 135.5.10 ПКУ визначено, що інші доходи включають суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку.
Згідно з п. 137.2 ПКУ доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається:
1) сума коштів, що дорівнює частині амортизації об’єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету або за рахунок кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України, цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об’єкт (пп. 137.2.1 п. 137.2 ст. 137 ПКУ);
2) цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів — з моменту його фактичного отримання (пп. 137.2.2 п. 137.2 ст. 137 ПКУ);
3) цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (пп. 137.2.3 п. 137.2 ст. 137 ПКУ).

Сайт ДПСУ www.sts.gov.ua
Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s