Задачі з бухгалтерського обліку

Posted: 17.07.2012 in Робота
Позначки:
 1. Відображення куп-ї варт. об’єктів;  відобр. заборг підр орг-м за буд-монтаж,   роботи капітального хар-ру Дт15 Кт63
 2. – Відображення різниці перевищ попер дооцінок над сумою попередньої уцінки ЗВ об’єкту, що вибуває з експлуатації   Дт423 Кт441
 3. – Оприбутковані на склад відходи від невиправного браку по ціні можливого використання   Дт20 Кт24
 4. – Оприбутковані на склад напівфабрикати власного в-ва.      Дт25 Кт23
 5. – Передані напівфабр у подальшу переробку   Дт23 Кт25
 6. – Пред’явлені претензії постачальникам неякісних мат за спричинений з їх вини брак    Дт374 Кт24
 7. – Списана ЗВ реалізованого іншому пп об’єкту   Дт972 Кт10
 8. А об’єктів загальногосп призначення. Дт92 Кт131
 9. А по ОЗ обслуговуючих вир-в і госп-в – об’єктів  житлово-комун, соц-культ призн Дт949 Кт131

10. Акумульвано викуплені акції на суму, що перевищує номінальну вартість. Дт421 Кт451

11. Введений в експлуатацію завершений об’єкт Дт10 Кт15

12. Введення в експлуатацію ОЗ придбаних в результаті кап. інвестицій Дт10 Кт15

13. Введено в експлуатацію придбаний об’єкт Дт10 Кт15

14. Видані з каси в підзвіт робітникам пп гроші на госп потреби Дт372 Кт301

15. Видані з каси підзвітним особам грошові аванси Дт372 Кт301

16. Видані постачальникам короткострокові векселі Дт63 Кт62

17. Визначити фінансовий результат Дт791 Кт441

18. Використані матеріали та інші вир запаси Дт23 Кт20

19. Використані напівфабрикати Дт23 Кт25

20. Використано грош. кошти з рах. пп на розрах-ки з учасниками та заснов-ми пп на виплату дивідендів  Дт671 Кт301

21. Виплачена з каси ЗП робітникам. Дт661 Кт301

22. Виплачена з каси ЗП робітникам пп Дт641 Кт301

23. Виплачена з каси робітникам і службовцям ЗП Дт661 Кт301

24. Виплачена зарплата з каси робітникам Дт661 Кт301

25. Випущена з вир-ва готова прод і оприбуткована на складі Дт26 Кт23

26. Виставлена претензія за відсутній вантаж Дт374 Кт20

27. Витрачені на виправлення браку мат-ли   Дт24Кт20

28. Витрачені на виправлення браку напівфабр Дт24 Кт25

29. Відвантажена і підлягає оплаті покупцями готова продукція Дт361 Кт701

30. Віднесення суми нестачі гр.коштів на рахунок касира. Дт372 Кт301

31. Відобр дохід від реалізації необор активів Дт31 Кт742

32. Відобр заборг за одержані від підрядчиків, прийняті роботи, послуги. У цьому випадку на здійснення кап. інвест-й. Дт15 Кт63

33. Відобр податковий кредит по мат-х, що надійшли Дт641Кт63

34. Відобр сума ПДВ, нарахована по встановленій ставці к доходу від реалізації прод-ї.   Дт701 Кт641

35. Відобр суму податків і платежів, що підлягає перерахуванню до бюджету, визначений за встановленою ставкою з виручки від реалізації осн вир фондів  Дт742 Кт64

36. Відобр. заб-ть за податковим зобов’язанням. Дт952 Кт644

37. Відобр. зобов’язання  по ПДВ  Дт792 Кт641

38. Відображ сплата податків та обов’язкових платежів за отриманими від постачал. товарами, продукцією, роботами або послугами Дт641 Кт631

39. Відображ сума наданих після дати реаліз-ї знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирах-ню з доходу.  Дт791 Кт701

40. Відображ сума уцінки зносу Дт131 Кт10

41. Відображ. податкове зобов’язання Дт952 Кт643.

42. Відображає списання витрат в-ва, спрямованих на кап. інвестиції (побудовано власними силами) Дт15 Кт23

43. Відображена заборгованість підрядчикам за реконструкцію і модернізацію Дт15 Кт631

44. Відображена поточна заборгованість за довгострок позиками банку Дт50 Кт61

45. Відображена сума відшкодування мат-но відпов особами збитків по нестачі і порчі ОЗ.  Дт301 Кт375

46. Відображена сума зобов’язання з ПДВ Дт742 Кт64

47. Відображена сума уцінки ЗВ Дт976 Кт10

48. Відображена сума уцінки ЗВ Дт976 Кт10

49. Відображена сума уцінки зносу Дт131 Кт10

50. Відображене погашення заб-ті перед бюджетом.  Дт64 Кт31

51. Відображені витрати з реалізацією ОЗ  Дт972 Кт31

52. Відображені витрати пов’язані з реалізацією ОЗ: Дт972 Кт311

53. Відображення  вартості викор буд. матер,  деталей, конструкцій, обладнання, що підляг. монтажу, і інших матеріалів Дт15 Кт205

54. Відображення вартості безоплатно отриманих ОЗ Дт10 Кт424

55. Відображення видатків з придбанням ОЗ Дт15 Кт685

56. Відображення видатків по постачанню безоплатно отриманих ОЗ Дт15 Кт685

57. Відображення заборгованості за отримання рах-ку постачальників об’єктів ОЗ у договірній ціні: Дт15 Кт63

58. Відображення зборів на соц і пенс страх Дт15 Кт65

59. Відображення суми А ОЗ, якщо пп використовує рахунки 8-го класу. Дт83 Кт131

60. Відображення суми внесків учасників, що передбачена устав документами Дт46 Кт40.

61. Відображення суми дооцінки зносу Дт423 Кт131

62. Відображення суми дооцінки первинної вартості об’єкту Дт10 Кт423

63. Відображення суми зарплати і депонованої зарплати за виконані роботи Дт15 Кт66

64. Відображення суми ПДВ нарахованої на об’єкт Дт641 Кт15

65. Відображення суми податк кредиту по ПДВ Дт641 Кт63

66. Відображення суми уцінки зносу Дт131 Кт10

67. Відображення суми уцінки ОЗ, яка здійсн-ся у разі якщо ЗВ об’єкта значно (> ніж на 10%) відріз-ся від справед. вартості на дату балансу Дт975 Кт10

68. Відображено використання прибутку на виплату по інших виплатах учасникам Дт443 Кт671

69. Відображено використання прибутку на створення резервного капіталу Дт443 Кт43

70. Відображено погашення заборгованості орендодавцю  Дт61 Кт31

71. Відображено суму отриманого емісійного доходу. Відображ сума грош коштів, що надійшли на р-к пп. в обмін на первісно розміщені акції, яка перевищує номінальну вартість таких акцій  Дт311 Кт421

72. Відображ-ся поточні зобов’язання, переведені зі складу довгострокових з оренди, при настані строку погашення протягом 12 місяців з дати б-су.  Дт531 Кт61

73. Відобр-ся викор-ня грош. коштів з рах-в пп на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання тощо. Дт451 Кт31

74. Відобр-ся сума дисконту за випущеними облігаціями Дт523 Кт521

75. Відоб-ся змен-ня стат. кап. за вилученими акціями Дт40 Кт451

76. Відпущені зі складу вир запаси для виправлення браку Дт24 Кт20(22)

77. Відпущені зі складу вир запаси для вироб потреб Дт23 Кт20(22)

78. Відпущені зі складу вир запаси для дослідження і розробок Дт941 Кт20(22)

79. Відпущені зі складу вир запаси для забезп збуту Дт93 Кт20(22)

80. Відпущені зі складу вир запаси для кап буд-ва Дт15 Кт20(22)

81. Відпущені зі складу вир запаси для кап буд-ва Дт15 Кт20(22)

82. Відпущені зі складу вир запаси для утримання обєктів житлово-ком, соц-культ призначення Дт949 Кт20(22)

83. -Відпущені зі складу вир. запаси для заг.виробн. потреб. Дт91 Кт20(22)

84. Відпущені зі складу і витрачені на виготовлення матеріали Дт23 Кт20

85. Відпущені зі складу і витрачені на вир-во продукції матеріали Дт801 Кт201

86. Відпущені зі складу на вир-во комплектуючі вироби Дт23 Кт20

87. Відрахування на соціальний захист Дт15 Кт65

88. Внесений в касу підзвітною особою залишок підзвітної суми Дт301 Кт372

89. Внесли ОЗ в уст.фонд іншого пп. Дт14 Кт10

90. З поточного рах-ку пп перераховані штрафи за несвоєчасну сплату податків Дт948 Кт311

91. З поточного рах-ку пп списані кошти за банк обслуговування Дт92 Кт311

92. За рахунок позики, наданої банком, оплачені рах-ки постачальників за раніше одержані від них вироби Дт631 Кт601

93. Забезпеч. виплат відпускних працівникам, зайнятих збутом продукції. Дт93 Кт471

94. Забезпеч. виплат відпускних працівникам, пов’язаним з дослідженнями та розробками, що здійсн. підпр. Дт94 Кт471

95. Забезпечення виплат відпускних працівникам адмін-управ-го персоналу. Дт92 Кт471

96. Забезпечення сплати відпусток Дт23 Кт471

97. Заборгованість за витрати, пов’язані з придбанням ОЗ Дт15 Кт68

98. Заборгованість за консул., ін форм.,посередницькі витрати пов’язані з придбанням ОЗ: Дт15 Кт68

99. Залишок невикористаних коштів книжки повернено на рахунок Дт301 Кт313

 1. Зарахована виручка від реалізації ОЗ: Дт311 Кт742
 2. Зарахована на рр позика банку під матер запаси Дт311 Кт601
 3. Зарахована на рахунок депонентів своєчасно не отримана ЗП Дт661 Кт66
 4. Зараховані на рКтр кошти за реалізацію інших необоротних активів Дт31 Кт712
 5. Зачислення в склад ОЗ отриманих об’єктів Дт10 Кт15
 6. Зачислення введених в експлуатацію об’єктів ОЗ. Дт10 Кт15
 7. Зачислення введених в експлуатацію ОЗ по факт св їх буд-ва Дт10 Кт15.
 8. Зачислення введених в експлуатацію ОЗ по факт св їх буд-ва. Дт10 К15
 9. Зачислення видатків по постачанню в вартість безоплатно отриманих ОЗ Дт10 Кт15
 10. Збільшено статутний капітал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій Дт443 Кт40
 11. Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції Дт52 Кт40
 12. Здійснена оплата за пред’явленим    векселем  Дт62 Кт31
 13. Здійснена підписка на акції за номінальною вартістю Дт46 Кт40
 14. Здійснено відрахування до бюджету за податковим зобов-ям. Дт641 Кт31
 15. Зменшено подат зобов’язання перед бюджетом у рез-ті здійснення роз-ків за іншими операціями  Дт641 Кт68
 16. Зменшено податк зобов’язання перед бюжд. у результаті здійсн. розрахунків за іншими операціями Дт644 Кт685.
 17. Зменшено податк зобов’язання перед бюжд. у результаті здійсн. розрах-в за інш. операціями Дт644 Кт685
 18. Зменшено статутний капітал за рахунок зменшення номінальної вартості Дт40 Кт672
 19. Зроблені відрахування на соц страх і пенс фонд у %  Дт23 Кт65

– матеріальні: Дт791 Кт801

– на амортизацію майна Дт791 Кт831

– на оплату праці Дт791 Кт811

 1. На поточний рах-к зараховано короткострокову позику Дт311 Кт601
 2. Надійшли на рр гроші від покупців за реалізовану їм продукцію Дт311 Кт361
 3. Надходження грош. коштів на поточ. рах-ки пп у вигляді у вигляді КК. кредитів банку у нац. валюті.  Дт311 Кт601
 4. Надходження на рах-ки пп. грош. коштів від страхових орг-й у вигляді повернення зайво перерахованих коштів або відшкодування перевитрат коштів таких фондів, а також в наслідок страх-го випадку  Дт311 Кт65
 5. Надходження об’єктів  ОЗ в обмін на неподібні Дт15 Кт701
 6. Надход-ня грош. коштів на поточ. р-к пп. за продукцію, товари, роботи, послуги з вітчиз. покупцями в нац валюті.  Дт311 Кт361
 7. Надход-ня на рах-и пп. в банках грош коштів внаслідок перепродажу акцій. Дт311 Кт451
 8. Належить заводу за одержані і оприбутковані на склад матеріали Дт20 Кт631
 9. Нарах. ЗП адміністрації. Дт92 Кт661
 10. Нарах. ЗП робітникам осн.і доп. В-в. Дт23 Кт661
 11. Нарах. ЗП робітникам цехів, зайнятих утриманням і експл-ією обл-ня. Дт91 Кт661
 12. Нарахована А взятих у фін оренду ОЗ Дт23(91) Кт131
 13. Нарахована А ОЗ загальногосп призначення Дт92 Кт131
 14. Нарахована А по ОЗ, які використовуються у підрозділах, що зайняті збутом прод-ї. Дт93 Кт131
 15. Нарахована А по ОЗ, які використовуються у підрозділах, що зайняті розробками і дослідж. Дт941 Кт131
 16. Нарахована зарплата за виготовлення прод-ї Дт23 Кт66
 17. Нарахована зарплата робітникам за демонтаж ліквідованого об’єкту Дт976 Кт66
 18. Нарахована зКтп за виправлення браку Дт24 Кт66
 19. Нарахована ЗП адм управління Дт92 Кт661
 20. Нарахована ЗП будівельним ремонтникам Дт15 Кт66
 21. Нарахована ЗП за демонтаж лікв об’єкту ОЗ Дт661 Кт976
 22. Нарахована ЗП робітникам пп Дт811 Кт661
 23. Нарахована ПДВ на вартість прийнятих робіт Дт15 Кт644
 24. Нарахована сума % за заборгованістю, пов’язаною з фін орендою Дт952 Кт684
 25. Нарахована сума зносу за час експлуатації  Дт131 Кт10
 26. Нарахований % за короткостроковою позикою Дт951 Кт684
 27. Нарахований знос (амортизація) засобів Дт831 Кт131
 28. Нараховані відрахування в пенсійний фонд Дт65 Кт976
 29. Нараховані відрахування на соц страх і в пенс фонд на зКтп роб-ів Дт976 Кт65
 30. Нараховані відсотки за позику Дт951 Кт684
 31. Нараховано дисконт за облігаціями. Дт952 Кт523
 32. Нараховано суму ПДВ на ЗВ переданого об’єкту. Дт976 Кт64
 33. Нарахування забезпеч. виплат відпускних працівникам, пов’язаним з орг-ю в-ва та управ. цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та інш. підрозілами осн. і допом. в-ва. Дт91 Кт471
 34. Одержані з рр в касу гроші на виплату ЗП Дт301 Кт311
 35. Одержано з р/р гроші в касу на господарські потреби Дт301, Кт311
 36. Одержано з рр в касу для виплати ЗП і загальногосп потреб Дт301 Кт311
 37. Операція зі збільшення суми податк. зобов’язань у зв’язку з 1 дією, що сталася: 1)одержання поперед. оплати, авансу від покупців і замовників 2)одереженням продукції, товарів робіт аб послуг при бартері. Дт643 Кт641
 38. Оплачені з рКтр послуги сторонніх організацій по виправленню браку   Дт24Кт31
 39. Оприб вир запаси, отримані в обмін на необ активи Дт20 Кт742
 40. Оприб вир запаси, отримані як внесок до статутного капіталу Дт20Кт40(46)
 41. Оприб на складі випущені з вир-ва напівфабр власного вир-ва Дт25 Кт23
 42. Оприб на складі випущені з вир-ва напівфабр власного вир-ва Дт25 Кт23
 43. Оприбуткована готова продукція із цехів гол вир-ва за факт вироб св Дт26 Кт23
 44. Оприбутковані вир зап, отримані безоплатно; орпиб раніше не враховані  в балансі запаси  Дт20 Кт719
 45. Оприбутковані запаси, що придбані за плату Дт20Кт63
 46. Оприбутковані мат цінності, отримані від ліквідації Дт20 Кт746
 47. Оприбутковані матер цінності отримані від ліквідації Дт20 Кт746
 48. Оприбутковано до складу очисну споруду Дт10, Кт15
 49. Оприбуткування готової продукції, випущеною з в-ва за факт. виробн. св виготовлення. Дт26 Кт23
 50. Оприбуткування готової проукції, випуск готової прод з вир-ва за фактичною виробничою СВ виготовлення Дт26 Кт23
 51. Оприбуткування на склад пп виробн. відходів, отриманих від цехів осн.і доп.вир-в. Дт209 Кт23
 52. -Отримана довгострокова позика банку Дт31 Кт50
 53. Отримана короткострокова позика банку Дт31 Кт60
 54. Отримана орендна плата від орендатора в погашення за майно Дт31 Кт733
 55. Отримані від акціонерів внески у вигляді грошових коштів Дт31 Кт46
 56. -Отримані від акціонерів внески у вигляді об’єктів кап буд-ва Дт151 Кт46
 57. Отримані від акціонерів внески у вигляді цінних паперів інших під-в Дт14 Кт46
 58. Отримані грош кошти в сумі, що = номінальній вартості проданих облігацій. Дт31 Кт521
 59. Отримання готівкових коштів за інш. операціями з: різними орг-ми за операціми некомерц. хар-ру; з наймачами квартир і особами, які проживають у гутожитках ЖКГ пп, орг-ми; з орендарями нежитлових приміщень ЖКГ; за інш. опер. Дт31 Кт685
 60. -Отримання іншого операцій. доходу у результаті здійснення операц з різними дебіторами Дт375 Кт716
 61. Отримано інший доход від розрахунків з особами за завдані збитки Дт375 Кт746
 62. Отримано машини і устаткування на умовах фін оренди Дт104 Кт531
 63. Передані напівфабрикати на склад готової прод для подальшого продажу Дт26 Кт25
 64. Перераховані % банку за короткостроковою позикою Дт684 Кт311
 65. Перераховані % за заборгованість, що пов’язана з фін орендою Дт684 Кт31
 66. Перераховані в бюджет податки, утримані із ЗП Дт641 Кт311
 67. -Перераховано банку в погашення заборгованості за кор позиками Дт60 Кт31
 68. Перераховано відсотки Дт684 Кт31
 69. Перераховано з р/р пп авансові платежі в бюджет з прибутку поточного року Дт641 Кт311
 70. Перераховано з рр банку в погашення заборгованості по КК позиці Дт601 Кт311
 71. Перераховано з рр в оплату заборгованості металургійному комбінату Дт631 Кт311
 72. Перераховано з рр в погашення заборгованості банку за позикою Дт601 Кт311
 73. Перераховано з рр в погашення заборгованості різним орг-ціям Дт685 Кт311
 74. Перераховано з рр постачальникам за матеріали Дт631 Кт311
 75. Перераховано з рр пп постачальникам в погашення заборгованості Дт631 Кт311
 76. Перерахування орендодавцю належної суми орендної плати Дт685 Кт31
 77. Підлягая перерахуванню в бюджет різниця між факт. вартістю і відшкодованою сумою збитків.  Дт716 Кт641
 78. Повернення податків, у тому числі відшкодування ПДВ із бюджету  Дт311 Кт641
 79. Повернуті зворотні відходи на склад, списані з витрат вир-ва і оприбутковані на складі зворотні відходи Дт209 Кт23
 80. Погашення заборг засновників пп за внесками до стат. кап. шляхом передачі на баланс ОЗ Дт10 Кт46.
 81. Погашення заборгов. заснов-в пп за внесками до статут. кап. пп шляхом перерах-ння грош. коштів на рах-к підпр.  Дт311 Кт46
 82. Погашено поточну заборгованість за довгостр кредитом Дт61 Кт31
 83. Пред’явлений покупцям рахунок за відвантажену їм готову продукцію Дт361 Кт701
 84. Пред’явлений рахунок покупцям за відвант гот прод по відпускній вартості. Дт36 Кт701
 85. Придбання чекової книжки на суму. Дт333 Кт311
 86. Прийняті до оплати рахунки постачальників за одержані від них  і оприбутковані на склад матеріали Дт201 Кт631
 87. Прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій Дт24 Кт63
 88. Прийняті замовником виконані роботи і послуги(списання виробн. св виконаних і зданих заказчику робіт.) Дт903 Кт23
 89. Прийняті замовником виконані роботи та послуги. Дт903 Кт23
 90. Проведені відрахування в резерв майбутніх витрат і платежів Дт91-94 Кт47
 91. Проведені відрахування з прибутку поточного року в резервний фонд Дт441 Кт43
 92. Проведені відрахування на соц страхування Дт92 Кт651
 93. Проведені щеплення від грипу. Списати вартість вакцин, одноразових шприців. Дт949, Кт209,22
 94. Розподілені та списані загально вир витрати на основне вир-во Дт23 Кт91
 95. Розрахунки за нарахов-ми % за викорс-ня коштів, отриманих в кредит (окрім банк-го)у зв’язку із здійсн-м фін та інвестю діяль.  Дт952 Кт684
 96. Спис амортизація на витрати вир-ва Дт23 Кт83
 97. Спис витрати на оплату праці Дт23 Кт81
 98. Спис витрати на соц заходи Дт23 Кт82
 99. Спис інші операційні витрати Дт23 Кт84
 100. Списана вартість прод харчування, використана на приготування їжі Дт949 Кт209
 101. Списана з витрат вир св остаточного браку Дт24 Кт23
 102. списана ЗВ ліквідованого об’єкту Дт976 Кт10
 103. Списана ЗВ реалізованого об’єкту ОЗ Дт972 Кт10
 104. Списана на фін. результати сума відш­кодування – фактична варт-ть.  Дт716 Кт791
 105. Списана св реалізованої продукції Дт901 Кт26; Дт791 Кт901
 106. Списана сума зносу за час експлуатації по лік­відації ОЗ Дт131 Кт10
 107. Списани доходи за місяц Дт701 Кт791
 108. Списані буд. Матерали на будівництво об’є­кту Дт15 Кт205
 109. Списані витрати від браку на витрати по­то­­ч­ного періоду ДТ23 Кт24
 110. Списані витрати на реконструкцію, моде­рнізацію на збільшення балансової вартості ОЗ: Дт10, Кт15
 111. Списані витрати пов’язані з рекламою про­дукції Дт791 Кт93
 112. Списані витрати ремонтного цеху по закі­н­ченню кап ремонту ОЗ: Дт15, Кт23
 113. Списані витрати:
 114. Списані втрати від остаточного браку  Дт23 Кт24
 115. Списані доходи Дт701 Кт791
 116. Списані загальновир витрати на вир-во (спи­са­ння на кінець місяця) Дт23 Кт91
 117. Списані загальногосп витрати Дт79 Кт92
 118. Списані мат витрати на вир-во прод Дт23 Кт80
 119. Списання вироб запасів на витрати опе­рац. діяль.(22)-списання МШП на витрати опе­рац. діяль. Дт80 Кт20(22)
 120. Списання вироб запасів на витрати, пов’язані з управ-ням та обслуг-м пп.(22)- спи­сання вартості МШП на витрати, пов’язані з уп­ра­в-ням та облуг-м пп. Дт92 Кт20(22)
 121. Списання витрат ремонтно-будівельного це­ху по закінченому об’єкту: Дт15 Кт23
 122. Списання на фін. результат СКтВ реалі­зованої продукції.  Дт791 Кт901
 123. Списання св готової продукції Дт90 Кт26
 124. Списання св. реаліз-х вироб запасів, у тому числі різниці між баланс-ю та справед. вар­ті­стю вироб-х запасів. (22)- списання собів. реа­лізов-х МШП, у тому числі різницю між їх баланс-ю і справд. вартістю при бартерних операціях. Дт943 Кт20(22)
 125. -Списання суми нарахованого зносу по об’екту ОЗ, що вибув, а також змен-ня зносу у зв’яз­ку з уцінкою ОЗ. Дт131 Кт10
 126. Списання суми нарахованого зносу по об’ек­ту ОЗ., що вибув, а також змен-ня зносу у зв’я­з­ку з уцінкою ОЗ. Дт131 Кт10
 127. Списання факт вироб св Дт901 Кт26
 128. Списано в кінці року використаний при­буток на зменшення нерозподіленого прибутку Дт441 Кт443
 129. Списано з підзвіту грошові кошти, вит­рачені підзвітною особою на придбання мате­ріалів, які оприбутковані на склад Дт20 Кт372
 130. Списано ЗВ ОЗ Дт976 Кт10
 131. Списано знос нарахований за час експлуатації Дт13 Кт10
 132. Списано прибуток чи збиток (фін рез-т) Дт791 Кт441
 133. Сплачено премію працівникам Дт661 Кт301
 134. Сума ПДВ нарахована на ціну послуг Дт641 Кт68
 135. Утримано з зарплати суму на розрахунки по со­ціальному страхуванню Дт661 Кт65
 136. Утримано з ЗП в погашення заборгова­ності за виявлену нестачу Дт661 Кт375
 137. Утримано з ЗП за нестачу матеріалів Дт661 Кт375
 138. Утримано із зКтп винуватців відшкоду­вання втрат від браку  Дт66 Кт24
 139. Утримано із зКтп винуватців відшко­ду­ва­­ння втрат від браку.  Дт375 Кт24
 140. Утримано із ЗП робітників прибутковий податок, що належить перерахуванню в бюджет Дт611 Кт641

Задача 1.

1.Здійснена підписка на акції за номінальною вартістю (46 / 40).

1а. Відображено емісійний дохід по акціям, на які проведена     підписка (46 / 421).

2.Отримані від акціонерів внески в грошовій формі і зараховані на рахунок у банку (311 / 46).

3.Отримані від акціонерів внески у вигляді основних засобів (10 /46).

4.Отримані від акціонерів внески нематеріальних активів (12 / 46).

5.Отримані від акціонерці внески виробничих запасів (20 / 46).

6.Отримані від акціонерів внески цінних паперів інших підприємств (14 / 46)

7.Отримані від акціонерів внески об’єктів незавершеного будівництва (151 / 46).

Задача 2.

1.Збільшено статутний капітал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій (443 / 40).

2.Зменшено статутний капітал за рахунок зменшення номінальної вартості акція (40 / 672)

3.Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції (521 / 40).

Задача 3.

1.Випущені в обіг повторно акції, що були раніше викуплені за ціною, нижчою за номінал (фактична собівартість). ( 311/451)

[за ціною випуску 311 / 45 на ціну попереднього випуску 311/42]

2.Відображено різницю вартості акцій, повторно випущених в обіг (ціна реалізації – фактична собівартість) )311 / 42).

Задача 4.

1. Викуплено акції у акціонерів (452 / 311).

2.Анульовані акції за номінальною вартістю викуплені у акціонерів (40/451 )

3.Відображено зменшення емісійного доходу по анульованим акціям, що були викуплені у акціонерів за ціною вищою за номінальну (421/451).

Задача 5.

1. Нараховані дивіденди за акціями  443/671.

2.Здійсненні нарахування до резервного капіталу. 44З/4З

3.Списано прибуток використаний у звітному періоді. 441/443

Задача 6.

1.Випущено облігації з премією на строгі більше від одного року за номінальною вартістю 31/521.

2.Відображена премія по випущеним облігаціям 31/522.

3.Нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з премією 952/658.

4.Відображена схема амортизації премії 522/684.

5.Сплачено відсотки за облігаціями 684/311.

Задача7.

1.Випущено облігації за номінальною вартістю 311/685.

2.Відображена премія по випущеним облігаціям 311/733.

3.Нарахована відсотки за короткостроковими облігаціями 952/684.

4. Погашено короткострокові облігації 685/311.

5.Виплачена премія по короткостроковим облігаціям 684/311.

Задача 8.

1.Отримана довгострокова позика банку 311/501.

2.Отримана короткострокова позика банку 311/601.

3.Відображена поточна заборгованість за довгостроковими позиками банку 511/611.

4.Нараховані відсотки за позиками банку 951/684.

5.Перераховано банку в погашення заборгованості за короткостроковими позиками 601/311.

6.Перераховано банку в погашення заборгованості за довгостроковими позиками 611/311.

7.Перераховано банку в погашених заборгованості за нарахованими відсотками 684/311.

Задача 9.

1.Отримано кошти  за випущені облігації 311/521.

2.Відображено лисконт за випущеним облігація 523/521.

3.Нараховано відсотки по випущеним облігаціям.

4.Відображена сума амортизації дисконту 952/523.

5.Сплачено відсотки за  облігаціями 684/311.

 

 

 

Задача 10.

1.Отримано дохід від реалізації продукції з гарантією 361/701.

2.Нараховане додатково зобов’язання з ПДВ 701/641.

3.Здійснено відрахування для забезпечення гарантійних зобов’язань (у % від суки чистого доходу) від реалізації 93/473.

4.Здійснено витрати на гарантійний ремонт реалізованої продукції 473/20,661,65.

 

 


Задача 11.

1.Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення за пенсійною програмою підприємства за  рахунок витрат підприємства 91,92,93,23/472.

2.Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення, за пенсійною програмою підприємства за рахунок внесків працівників 661/472.

3.Перераховано кошти на виплату пенсій 472/311.

Задача 12.

1.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток робітникам 23/471.

2.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток іншому виробничому персоналу 91/471.

3.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток адміністративному персоналу 92/471.

4.Здійснено відрахуванні для забезпечення відпусток персоналу, що здійснює збут 93/471.

5.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток персоналу об’єктів соціально-культурного призначення 949/471.

6.Нараховано відпустки персоналу у поточному періоді 471/661.

7.Зроблено відрахування на соціальні заходи на суму відпускних 471/652.

Задача 13.

1.Видано вексель постачальнику за одержані товарно-матеріальні цінності 631/621.

2.Нараховано відсотки за виданим векселем 952/684.

3.Погашено заборгованість за виданим векселем 621/311.

4.Перерахована сума відсотків по векселю 684/311.

Задача 14.

1.Отримано устаткування на умовах фінансової оренди 104/531.

2.Відображена поточна частина зобов’язання з фінансової ореади 531/611.

3.Нараховано відсотки за заборгованістю з фінансової оренди за звітний період 952/684.

4.Перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди частину заборгованості з устаткування 611/311.

5.Перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди суму нарахованих відсотків 684/311.

 

 

ss=escape(window.location.href);rr=escape(document.referrer);document.writeln(”);

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s