Бухгалтерія ЩО НОВОГО

Posted: 01.03.2012 in Робота
Позначки:

ЩО НОВОГО

Затверджено консультацію щодо відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум ПЗ та ПК
! Платникам ПДВ
ДПСУ відповіла на запитання: яким є порядок зміни податкового зобов’язання чи податкового кредиту, якщо товари, під час придбання яких сформовано податковий кредит, почали використовуватися в неоподатковуваних операціях за рішенням платника або внаслідок зміни податкового законодавства. Так, якщо платник ПДВ — покупець скористався правом на податковий кредит по товарах/послугах, а у подальшому:
1) такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до ПКУ, міжнародних договорів (угод), або
2) змінами, внесеними до ПКУ, передбачається віднесення операцій з постачання таких товарів/послуг до звільнених або таких, що не є об’єктом оподаткування,
то такі товари/послуги вважаються проданими у податковому періоді, в якому відбулась зміна напряму використання або фактичне постачання таких товарів/послуг без оподаткування податком на додану вартість відповідно.
Отже, покупець зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів/послуг та нарахувати податкове зобов’язання.

Щодо порядку заповнення уточнюючого розрахунку ДПС зазначає:
1) у гр. 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється:
— у гр. 5 уточнюючого розрахунку проставляються відповідні показники з урахуванням виправлення;
— у гр. 6 показується сума помилки (різниця між значеннями гр. 5 та гр. 4);
2) у разі виправлення значення ряд. 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах:
— не вплинуло на значення ряд. 25 чи ряд. 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни;
— впливало на значення ряд. 25 чи ряд. 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення ряд. 25 чи ряд 23;
3) у разі виправлення показника ряд. 20.2 значення із гр. 6 такого рядка враховується при визначенні значення ряд. 21.1 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

Наказ ДПСУ від 16.02.2012 р. №128 див. у наступних числах «ДК»

ДПСУ роз’яснила відображення оплати маркетингових та рекламних послуг
! Платникам податку на прибуток
ДПСУ затвердила узагальнюючу податкову консультацію щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат.
Зокрема, ДПСУ проконсультувала платників податку на прибуток щодо віднесення до витрат, понесених на оплату рекламних, маркетингових послуг та мотиваційних виплат, на користь дистриб’юторів або роздрібних торгівців.
Так, якщо в договорі поставки або в договорі комісії між виробником (імпортером) або власником торгової марки та продавцем (дистриб’ютором або роздрібним торгівцем) передбачена оплата рекламних, маркетингових послуг, у т. ч. мотиваційних виплат, до складу витрат виробника (імпортера) або власника торгової марки, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються витрати, понесені виробником (імпортером) або власником торгової марки.
Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у т. ч. мотиваційні виплати, при обчисленні об’єкта оподаткування потрібно довести безпосередній зв’язок таких витрат з госпдіяльністю платника податків та підтвердити це первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухобліку, та іншими документами, встановленими розділом II ПКУ.

Наказ ДПСУ від 15.02.2010 р. №123 див. у наступних числах «ДК»

Сплата авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати дивідендів
! Платникам дивідендів
ДПСУ роз’яснила особливості сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати госпсуб’єктами дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках.
У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власникові таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 152 ПКУ, чи ні.
Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ПКУ, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.
В окремих випадках авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється. Зокрема, такий платіж не перераховується до бюджету у разі виплати дивідендів платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Лист ДПСУ від 26.01.2012 р. №2625/7/15-1217

Витрати з нарахування роялті — витрати подвійного призначення
! Платникам податку на прибуток
Податкова затвердила узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань обкладення податком на прибуток при виплаті роялті, а саме: до якої складової витрат включаються витрати з нарахування роялті.
ДПСУ зазначає, що витрати з нарахування роялті належать до витрат подвійного призначення, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі інших витрат. Водночас, якщо витрати з нарахування роялті можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат, то такі витрати враховуються у складі собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. №122 див. у наступних числах «ДК»

Роз’яснено оподаткування туроператорської та турагентської діяльності
! Туроператорам
ДПСУ зазначила, що суми ПДВ, сплачені туроператором у складі витрат на придбання товарів (послуг) для формування туристичного продукту, включаються до витрат та не враховуються при визначенні бази обкладення ПДВ, тобто не включаються до бази оподаткування.
Так, приміром, витрати, понесені туроператором унаслідок придбання (створення) турпродукту (турпослуги), становили 18 тис. грн (у тому числі ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання такого турпродукту, — 3 тис. грн).
Винагорода (база обкладення ПДВ) визначена в сумі 2 тис. грн, тому податкові зобов’язання з ПДВ щодо такого турпродукту в туроператора дорівнюватимуть 0,4 тис. грн.
Отже, загальна вартість турпродукту, що підлягає оплаті покупцем, становить 20,4 тис. грн (18 тис. грн + 2 тис. грн + (2 тис. грн х 20%).
При цьому туроператор у податковій накладній, виписаній турагенту, повинен відобразити базу оподаткування 2 тис. грн і суму ПДВ 0,4 тис. грн.
Враховуючи те, що суми ПДВ, сплачені у вартості товарів (послуг), які формують туристичний продукт, не беруть участі у формуванні об’єкта обкладення ПДВ, ці суми прирівнюються до витрат, які призначені для операцій, які не є об’єктом оподаткування, а тому податкові накладні, отримані від постачальників товарів (послуг), які формують туристичний продукт, відображаються у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних у розділі II «Отримані податкові накладні», де вартість товарів (послуг) без урахування ПДВ відображається в графі 11 «вартість без ПДВ», а сума ПДВ — у графі 12 «сума ПДВ», призначених для відображення операцій, які звільнені від оподаткування або не є об’єктами оподаткування.

Наказ ДПСУ від 16.02.2012 р. №126 див. у наступних числах «ДК»

Паркомати запрацюють з 1 квітня
! Власникам майданчиків для паркування
Кабмін вніс зміни до Правил паркування транспортних засобів, відповідно до яких з 1 квітня 2012 року:
1) майданчики для платного паркування повинні бути обладнані паркувальними автоматами не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару;
2) сплачувати за послуги з утримання майданчиків для паркування треба буде в безготівковій формі шляхом придбання паркувального талона.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2012 р. №89 чинна з 18.02.2012 р.

Затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток
! Платникам податку на прибуток
Кабмін затвердив форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ПКУ.
При цьому КМУ встановив, що платники податку на прибуток підприємств:
1) складають за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому вони застосовують нульову ставку такого податку відповідно до п. 154.6 ПКУ, спрощену податкову декларацію за вищезазначеною формою і подають її органам ДПС у строки, встановлені ПКУ для звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному кварталу;
2) у разі якщо за результатами звітного (податкового) періоду немає підстав для застосування такої ставки, подають органам ДПС податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою в порядку, встановленому в абз. 1 п. 46.5 ПКУ.

Постанова КМУ від 15.02.2012 р. №98
набере чинності з дня опублікування (станом на 21.02.2012 р. не опублікована), див. у наступних числах «ДК»

Від ПДВ звільняються операції з постачання житла, крім їх першого постачання
! Платникам ПДВ
ДПСУ нагадала, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання житла, крім їх першого постачання.
Операцією з першого постачання житла вважатиметься операція з передачі права власності на готове новозбудоване житло до першого власника такого житла, незалежно від джерел фінансування будівництва: чи за рахунок власних коштів підприємства забудовника, чи за рахунок учасників фонду фінансування будівництва, чи за кошти держателів облігацій.
Така операція з першого постачання житла підлягає обкладенню ПДВ на загальних підставах. При цьому вартість такого житла визначається виходячи зі звичайних цін. Операції з подальшого постачання житла звільняються від оподаткування відповідно до пп. 197.1.14 ПКУ.
Операції з поставки послуг зі спорудження житла за рахунок замовника підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах за правилом першої події, встановленим п. 187.1 ПКУ.
Водночас Державна податкова служба зазначає, що відповідно до п. 198.4 ПКУ, якщо платник придбаває товари та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбанням, не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Лист ДПСУ від 03.01.2012 р. №51/7/15-3417-13

ФОП-пенсіонери можуть бути платниками єдиного внеску
! Платникам ЄП
ПФУ повідомив про те, що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування і водночас є пенсіонерами, можуть бути платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тільки за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
При цьому за найманих працівників зазначені вище особи сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальних підставах.

Лист ПФУ від 23.11.2011 р. №25788/03-20

Для держеєстрації ТЗ не потрібні документи, що підтверджують оцінку їх вартості
! Власникам ТЗ
Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Так, цим Порядком:
1) визначено, що для держеєстрації ТЗ не потрібні документи, що підтверджують оцінку їх вартості;
2) уточнено, що ВМД, які підтверджують правомірність придбання ТЗ (їх складових) можуть бути як на паперовому носії, так і в електронному вигляді. У разі митного оформлення ТЗ, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, що ввозяться до України за електронною ВМД, така декларація, засвідчена ЕЦП відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС;
3) уточнено, що під час проведення держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ, крім випадків вибракування їх загалом, не підлягають дослідженню нові ТЗ, які не були зареєстровані підрозділами ДАI та уповноваженим органом держави — експортера ТЗ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 р. №87 чинна з 18.02.2012 р.

Затверджено консультацію щодо формування витрат за операціями з платниками ЄП
! Платникам податку на прибуток
ДПСУ зазначила, що починаючи з 01.01.2012 р. юрособи — платники податку на прибуток можуть включати до складу податкових витрат витрати з придбання товарів (послуг) у фізосіб-СПД, які сплачують єдиний податок незалежно від групи, за умови що такі витрати пов’язані з госпдіяльністю платника.

Наказ ДПСУ від 15.02.2012 р. №121 див. у наступних числах «ДК»
Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s